Чиста питейна вода за семейства в Бангладеш

Защита на климата? Нашата мисия! Изминаваме дълъг път, за да избегнем и намалим емисиите на CO2. Там, където (все още) не можем да избегнем емисиите си на парникови газове, компенсираме чрез екосоциални проекти, например в сътрудничество с водещото социално предприятие Helioz от Виена. От 2019 г. съвместно подкрепяме проект за климата, който гарантира чиста питейна вода за семейства в Бангладеш.

В много райони на Бангладеш повърхностните води все още са основен източник на питейна вода (заедно с дъждовната). За съжаление, тъй като често е замърсена, тя трябва първо да се свари, което изисква дърва за огрев и има няколко отрицателни ефекта:

  • отделя CO2
  • изисква дърва за огрев и изсичане на гората
  • особено жените прекарват много време в събиране на дърва за огрев
  • постоянният дим в къщите насърчава респираторните заболявания, особено при децата

Поради това Helioz разработи WADI - евтино устройство, захранвано със слънчева енергия, което може безопасно да стерилизира замърсена питейна вода, използвайки слънчева светлина.

Действието е колкото просто, толкова и гениално:
Няколко семейства, живеещи в съседство, споделят един WADI. Устройството просто се поставя на слънце заедно с бутилки с вода. Дисплеят показва, че благодарение на ултравиолетовите лъчи на слънчевата светлина водата е достигнала качество за пиене.

Методът се е доказал:
Има по-малко болести, но и по-малко емисии на CO2. По този начин ние устойчиво подобряваме климата и живота на хората в Бангладеш - чрез по-добро снабдяване с питейна вода и чрез спестяване на над 800 тона CO2 годишно!

Можете да намерите повече информация за Helioz и нашия проект тук

Препоръчваме